Dlaczego sztuczna inteligencja?

Krótko odpowiadamy dlaczego warto studiować Sztuczną Intelgencję na Politechnice Wrocławskiej.

Warto studiować Sztuczną Inteligencję:

  • dlatego, że metody i technologia sztucznej inteligencji pozwalają poprawiać wydajność i produktywność
  • przez stosowanie metod analitycznych i eksploracyjnych nadaje sens danym, których skala wykracza poza możliwości interpretacji przez człowieka
  • zastosowanie metod sztucznej inteligencji nie jest obwarowane dziedzinowo i może adresować zarówno potrzeby społeczne, jak i gospodarcze
  • zgodnie z raportem Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies dziesięć na trzydzieści najbardziej rozwijających się nowych technologii na świecie jest wprost sztuczną inteligencją, a większość pozostałych jest z nią związana
  • jest nieodzowną przyszłością przemysłu i w ślad za nim idącego sektora usług, w tym społecznych
  • sztuczna inteligecja niesie wartość dla prawie każdej branży i firmy oraz każdego wydziału w firmie
  • międzynarodowy, krajowy i regionalny rynek pracy odzwierciedla wysokie zainteresowanie w zatrudnianiu wyspecjalizowanych absolwentów kierunku sztucznej inteligencji
  • wysokie zarobki
Administrator
Administrator
Administrator