Założenia kierunku

Podstawowe informacje, założenia i nasza wizja kierunku.

Kształcenie na specjalności Sztuczna Inteligencja trwa 3 semestry i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Studia składają się łącznie z 1080 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia podzielone będą na przedmioty obowiązkowe i wybieralne. Przedmioty obowiązkowe podniosą Twoje kompetencji i umiejętności w podstawowych obszarach Sztucznej Inteligencji (np. uczenie głębokie, ucznie maszynowe, optymalizacja, NLP). Zajęcia wybieralne wyspecjalizują wiedzę i umiejętności w problemach i zastosowaniach sztucznej inteligencji (np. analiza mediów cyfrowych, analiza sieci złożonych, analiza dźwięku, analiza obrazów i wideo, informatyka afektywna, systemy rekomendacyjne).

Sztuczna inteligencja @ PWr to unikatowe w skali uczelni polskich zajęcia z analizy mediów cyfrowych, uczenia reprezentacji i lingwistyki komputerowej.

Podczas studiowania Sztucznej Inteligencji będziesz miał do wyboru trzy różne ścieżki rozwoju:

  • Startupy - już w czasie studiowania będziesz mógł budować technologię dla swojej przyszłej firmy (np. podczas trzech semestrów kursu Projekt naukowo-wdrożeniowy )
  • Doktoraty - już od pierwszego semestru Twoje zainteresowania naukowe mogą zamienić się w regularny projekt badawczy z publikacjami i dodatkowym finansowaniem
  • Praca w działach badawczych i rozwojowych firm - po studiach z powodzeniem będziesz mógł pracować dla największych
Administrator
Administrator
Administrator