Założenia kierunku

Podstawowe informacje, założenia i nasza wizja kierunku.

Kształcenie na kierunku Sztuczna Inteligencja trwa 3 semestry i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Studia składają się łącznie z 1050 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia podzielone będą na przedmioty obowiązkowe i wybieralne. Przedmioty obowiązkowe podniosą Twoje kompetencji i umiejętności w podstawowych obszarach Sztucznej Inteligencji (np. uczenie głębokie, ucznie maszynowe, optymalizacja, NLP). Zajęcia wybieralne wyspecjalizują wiedzę i umiejętności w problemach i zastosowaniach sztucznej inteligencji (np. analiza mediów cyfrowych, analiza sieci złożonych, analiza dźwięku, analiza obrazów i wideo, informatyka afektywna, systemy rekomendacyjne, przetwarzanie danych przestrzennych, biometria, prywatność).

Sztuczna inteligencja @ PWr to unikatowe w skali uczelni polskich zajęcia z analizy mediów cyfrowych, uczenia reprezentacji i lingwistyki komputerowej.

Podczas studiowania Sztucznej Inteligencji będziesz miał do wyboru trzy różne ścieżki rozwoju:

  • Startupy - już w czasie studiowania będziesz mógł budować technologię dla swojej przyszłej firmy (np. podczas trzech semestrów kursu Projekt naukowo-wdrożeniowy )
  • Doktoraty - już od pierwszego semestru Twoje zainteresowania naukowe mogą zamienić się w regularny projekt badawczy z publikacjami i dodatkowym finansowaniem w ramach projektów badawczych realizowanych w Katedrze Sztucznej Inteligencji
  • Działy badawcze i rozwojowe firm - po studiach z powodzeniem będziesz mógł pracować dla największych i najlepszych firm rozwijających produkty i usługi wykorzystujące Sztuczną Inteligencję
Administrator
Administrator
Administrator