Projekt AI TECH

Kierunek Sztuczna Inteligencja jest realizowany w ramach projektu AI TECH.

Politechnika Wrocławska, wspólnie z 5 innymi uczelniami wyższymi z Polski, przystąpiła do realizacji projektu AI TECH - Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. Celem głównym tego projektu jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, III oś priorytetowa: cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

Projekt dla każdego studenta sfinansuje:

  • wyjazdy na konferencje
  • wizyty studyjne (zakładamy możliwość wizyt studyjnych – np. w Dolinie Krzemowej u liderów w branży IT: Google, NVidia, Intel)
  • projekty naukowo-wdrożeniowe
  • tutoring
  • udział w szkole letniej
  • grant na moc obliczeniową w chmurze (CPU, GPU) do realizacji projektu naukowo-wdrożeniowego

AI Tech logotyp

Administrator
Administrator
Administrator