Kursy

Semestr I

KursWĆLPSrodzajECTS
Metodyka prowadzenia projektów naukowo-wdrożeniowych1obow.2
Sieci złożone11obow.2
Podstawy optymalizacji1obow.1
Probabilistyczne modele grafowe22obow.6
Głębokie sieci neuronowe22obow.6
Uczenie maszynowe22obow.5
Przetwarzanie danych i odkrywanie wiedzy11obow.3
Uczenie reprezentacji11obow.3
Projekt naukowo-wdrożeniowy 12obow.2

Semestr II

KursWĆLPSrodzajECTS
Język obcy1obow.1
Praca dyplomowa 12obow.2
Przetwarzanie języka naturalnego22obow.6
Projekt naukowo-wdrożeniowy 22obow.2
Przedmiot wybieralny z Bloku 111wyb.3
Przedmiot wybieralny z Bloku 111wyb.3
Przedmiot wybieralny z Bloku 111wyb.3
Przedmiot wybieralny z Bloku 222wyb.4
Przedmiot wybieralny z Bloku 222wyb.4
Przedmiot wybieralny z Bloku 311wyb.3

Semestr III

KursWĆLPSrodzajECTS
Wizualizacja danych i komunikowanie11obow.3
Projekt naukowo-wdrożeniowy 32obow.2
Język obcy2obow.2
Seminarium dyplomowe2obow.2
Praca dyplomowa 210obow.16
Przedmiot wybieralny z Bloku 222wyb.4

Bloki wybieralne

BlokKurs
1Systemy rekomendacyjne i personalizacja
1Informatyka Afektywna
1Przetwarzanie danych przestrzennych
1Analiza mediów cyfrowych
1Zastosowania technik rozmytych
1Eksploracja danych językowych
2Metaheurystyki
2Analiza i przetwarzanie dźwięku
2Analiza i przetwarzanie obrazów i wideo
2Przetwarzanie danych masowych
2Przetwarzanie danych złożonych
2Zaawansowane modele głębokich sieci neuronowych
2Techniki ochrony prywatności w przetwarzaniu danych
2Biometria
3Innowacje i przedsiębiorczość w Sztucznej Inteligencji
3Biznes i technologia w przedsiębiorstwach sztucznej inteligencji
3Aspekty prawne, społeczne i etyczne w sztucznej inteligencji

Kontakt